Filmiparadise

Movie Overview

Banner
A1 Creations

Status
In Production

Release Date
00-Jul-2014

Language
Kannada

Genre
Partial 3D

Producer
Nirmal Jain, Suresh Jain and Prasanna Kumar

Director
Prasanna Kumar

Star Cast
Avinash,Sharat Lohitashva,Muni, Sidlingu Sridhar, Sangeetha,Suchitra, Sadashiva Brahmavar,Shivaji Jadhav,Prakash Shenoy and others

Music Director
Satish Arya

Story/Writer
Prashanth Kumar. N

Screenplay
Prashanth Kumar

Cinematography
K.G. Ratish Kumar

Latest News Articles

more News

Movie Related News

more News

Leave a Comment

comments powered by Filmi